top of page
Otel Yüzme Havuzu

Sürdürebilir Turizm Sertifikası

Mevzuat gereği tüm konaklama tesisleri turizm işletmesi belgesi almak zorundadır. Tür ve sınıfa göre değişiklik gösteren tesislere, belgelendirme sürecinin tüm aşamalarında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Sürdürülebilir Turizm Belgesi


T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022/2 sayılı genelgesine göre 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren bütün konaklama tesislerinin 1. Aşama Sürdürülebilir Belgesinin alması zorunludur.


Bu kapsamda T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022/2 sayılı genelgesine göre;


(A) Dört ve beş yıldızlı oteller ve tatil köyleri, butik oteller ile özel konaklama tesislerinin Turizm Yatırımı belgesinden turizm işletmesi belgesine veya kısmi turizm işletmesi belgesine geçiş işlemleri ile turizm işletmesi belgeli veya kısmi turizm işletmesi belgeli tesisler için belge değişikliği gerektiren her türlü işlemde ve ayrıca bu tesisler için Bakanlığa doğrudan turizm işletmesi belgesi başvurularında Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı 3. Aşama Belgesinin alınmış olması gerekmektedir.

(B) 1 numaralı bent dışında kalan tesislerin doğrudan turizm işletmesi belgesi başvuruları ile her türlü belgelendirme işlemlerinde Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı 1. Aşama Belgesinin, Bakanlığa ibrazı gerekmektedir.

(C) Diğer hallerde turizm işletmesi belgeli konaklama tesisleri ile basit usul konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerin tamamının 1. Aşama Belgesini 31.12.2023 tarihine kadar almaları 
zorunludur.

Turizm işletme Belgesi alınabilmesi için “Sürdürülebilir Turizm Sertifikası” gerekli olan belgeler arasındadır. Tür ve sınıfına uygun “Sürdürülebilir Turizm Sertifikası” alınmadığı taktirde Bakanlıkça turizm işletme belgesi işlemleri yapılmamaktadır.

Sürdürülebilir Turizm Programı toplam 3 aşamadan oluşmaktadır. Sürdürülebilir Turizm Sertifikası geçerliliği 1(bir) yıldır. Her yıl yenilenmesi gereken bir sertifikadır.

1.Aşama Sürdürülebilir Turizm Sertifikası Alması Gereken Tesisler

Basit Usul Konaklama Turizm İşletmesi Belgeli tesislerin tamamı 1. Aşama Sürdürülebilir Turizm Sertifikası’nı almak zorundadır. Bu işletmelerin söz konusu belgeyi alabilmeleri için son tarih 31.12.2023’tür.

Apart oteller, pansiyonlar, bir yıldızlı oteller, iki yıldızlı oteller, üç yıldızlı oteller, turizm işletme belgesi alabilmek için yeni başvuru yapacak olan apart Oteller, pansiyonlar, bir yıldızlı oteller, iki yıldızlı oteller, üç yıldızlı oteller bu kapsamda değerlendirilmektedir.

3.Aşama Sürdürülebilir Turizm Sertifikası Alması Gereken Tesisler


Dört ve beş yıldızlı oteller ve tatil köyleri, butik oteller ile özel konaklama tesisleri 3. Aşama Sürdürülebilir Turizm Sertifikasını almak zorundadır. 

Sürdürülebilir turizm 1. ve 3. aşama belgelerini vermeye yetkili olan, turizm bakanlığından onaylı firmalara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


https://www.tga.gov.tr/sertifikalandirmaya-yetkili-firmalar/


Yukarıda Bakanlığın açıkladığı firmalar haricinde, hiçbir firma  belgelendirme işlemi yapamaz.

bottom of page