top of page
Otel Yüzme Havuzu

Turizm İşletme Belgesi

Mevzuat gereği tüm konaklama tesisleri turizm işletmesi belgesi almak zorundadır. Tür ve sınıfa göre değişiklik gösteren tesislere, belgelendirme sürecinin tüm aşamalarında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

otelbelgelendirme.com   iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile işletilen Konaklama Tesislerinin tamamının alması zorunlu hale gelen Turizm İşletme Belgesinin, başvuru süreci aşamasından, belgelendirme süreci sonuna kadar tüm süreçte danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Turizm İşletme Belgesi alma zorunluluğu olan tesisler hangileridir?

Apart Oteller, Oteller, Pansiyonlar, Butik Oteller, Bungalovlar, Termal Tesisler, Tatil Köyleri, Özel Konaklama Tesisleri, Moteller, Gastronomi Tesisleri, Spor Tesisleri, Golf Tesisleri, Kış sporları mekanik Tesisleri, Kongre ve Sergi Merkezleri, Eğlence Merkezleri, Günübirlik Tesisler, Kırsal Turizm Tesisleri, Kampingler, Konaklama Amaçlı Mesire Yerleri ve Konaklamalı Orman Parkları, Turizm Kompleksleri, Tatil Merkezleri, Mola Noktaları, Personel Eğitim Tesisleri, Özel Tesisle, Sağlıklı Yaşam Tesisleri turizm işletme belgesi almak zorundadır.

Neden Turizm İşletme Belgesi almak zorundayım?

Turizm İşletme Belgesi, yatırım teşvik belgesi alan tesislerin Turizm Yatırım Teşvik belgesi kapatılması için gerekli olan belgedir.  Turizm yatırım belgesi olan tesisler yatırımlarının tamamlanması ile turizm işletme belgesine geçiş yapmak zorundalar.

Basit usül konaklama turizm işletme belgesi veya Turizm İşletme Belgesi olmayan tesislerin Belediyeden aldıkları İş Yeri Açma Çalışma Ruhsatları iptal edilerek faaliyetlerine son verilmektedir. 
İş Yeri Açma Çalışma Ruhsatları alındıkları tarihten itibaren 1 yıl içerisinde, Turizm İşletme Belgesi almamaları durumunda iptal edilmektedir.


Turizm İşletme Belgesi Alınmazsa Ne Olur?

2634 sayılı Kanunun 5. maddesinde belirtilen süreler içerisinde turizm işletmesi belgesi alamayan konaklama ve plaj işletmeleri, işletmeye açılamaz ve faaliyette bulunamaz. Bu kanun ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Bakanlıktan turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunludur.

Belgeli yatırım yapan konaklama tesisleri, Bakanlık tarafından belirlenen süre içerisinde yatırımlarını tamamlayarak işletmeye açmalıdır. Bu süreleri Bakanlık uzatma hakkına sahiptir.

Yetkili belediyelerden alınan işyeri açma ve çalışma ruhsatı, alındığı tarihten itibaren 1(bir) yıl içinde Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi almak zorundadır.

Bakanlık tarafından turizm işletme belgesi iptal edilen konaklama işletmeleri, iptal kararının tebliğ tarihinden itibaren 1(bir) yıl içinde yeniden turizm işletmesi belgesi almaları zorunludur.

Belirtilen süreler içerisinde turizm işletmesi belgesi alamayan konaklama ve plaj işletmeleri, işletmeye açılamaz ve faaliyette bulunamaz. Bu işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından 1(bir) ay içinde iptal edilir ve faaliyetlerine son verilir.
 

Turizm İşletme Belgesi Her Yıl Yenilenir mi?

Turizm İşletme Belgesi her yıl yenilenmez. Süresiz bir belgedir. Ancak konaklama tesisiniz, almış olduğunuz Turizm İşleteme Belgesi yönetmeliğe uygun şekilde işletildiğine dair Bakanlıkça denetimlere tabi tutulur. Turizm işletme belgesinin verildiği zamandaki, üniteler, mahaller, belgeler, personel sertifikaları, tesisin yapısal uyumluluğu, verilen hizmetler denetlenir. Yönetmeliğe uygunluk gösteren tesisler denetimden geçer ve Turizm işletme belgelerini korumuş olurlar. Aksi halde yönetmeliğe uygunluk göstermeyen tesislere ek süre verilir, verilen sürede düzeltmelerini yapan tesisler eksiklerin giderilmesi sonucunda işletmeye devam eder, süreye ve yönetmeliğe uymayan tesislerin Turizm işletme belgesi iptal edilir.

Turizm İşletme Belgesi Almak İçin Ne Yapmalıyım?

Turizm İşletme Belgesi almak için ilk olarak tesisin, yetkili idarelerden İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması gerekmektedir. Alınan bu ruhsat ile resmi kuruluşlardan alınacak belgelerle beraber Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaat edilir. Bu müracaat online olarak yapılmakta olup, toplanan belgeler ve tesis kapasitesi raporu yazılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Belgelerin doğruluğu ve uyumluluğu Bakanlık tarafından kontrol edilir. Uygun görülen başvurular denetim programına alınır ve Bakanlıkça denetçi görevlendirilir. Yapılacak olan denetimde, personel, odalar, mahaller, üniteler, tesis geneli, online ve basındaki satış koşulları, tesisin faaliyet konusundaki türe uygunluk esasları ve turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik maddelerine uygunluğu denetlenir. Denetimden geçen tesislerin denetim raporlarının olumlu çıkması sonucu Turizm İşletme Belgesi düzenlenir gerekli harçlar yatırılır ve belge tesise yollanır.

Otelbelgelendirme.com yukarıdaki sürecin tamamında konaklama tesisinin edineceği belgelerin tam ve doğru olarak edinilmesinde, kapasite raporunun yazılmasında, tesis içerisindeki mahallerin , ünitelerin ve salonların denetim gününde türe uygunluk göstermesi için gerekli düzenlemelerin yapılınmasında, tesisin turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik maddelerine uygun hale getirilmesinde danışmanlık hizmetlerini uygulamalı olarak yerine getirmektedir. Yapılması gereken bize ulaşarak tesis bilgilerinizi paylaşmak; tarafımızca yapılacak olan ziyarette ön incelemeler yapılarak tesisin eksikleri ve gerekli evrakların temini için hazırlayacağımız rapora uymanız yeterli olacaktır.

Basit Usulde Konaklama Turizm İşletmesi Belgem var, Turizm İşletme belgesi almak zorunda mıyım? 

Belediyelerden alınan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile Bakanlığa bağlı bulunan Turizm İl Müdürlüklerinden alınan Basit Usulde Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi ile yeni bir kanun çıkana kadar işletmeciliğinizi yapabilirsiniz. Buradaki en önemli unsur Belediyeden alınan iş yeri açma çalışma ruhsatınızın iptal olmamasıdır. İptali halinde Basit Usulde Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi de iptal olacaktır. Bu durumda yeniden Belediyeden iş yeri açma çalışma ruhsatı alıp, Turizm işletme Belgesi müracaatı yapmak zorunluluğu bulunmaktadır.

Turizm Tesislerinde Turizm İşletme Belgesinin Faydaları Nelerdir?

1- Turizm işletme belgeli tesislerde Emlak vergisi muafiyeti bulunmaktadır;
Turizm İşletmeleri 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun “Geçici muaflıklar” başlıklı 5. maddesinin (b) fıkrasında “Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde Turizm müessesesi belgesi almış olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin adı geçen Kanunda yazılı maksatlara tahsis ettikleri ve işletmelerine dahil binaları, inşaatlarının sona erdiği veya mevcut binaların bu maksada tahsisi halinde turizm müessesesi belgesinin alındığı yılı takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.”  hükümlerine göre işletmeler Emlak Vergisinden muaf tutulmaktadır.


2- Turizm işletme belgeli tesislerde, Bina inşaat harcı istisnası bulunmaktadır; 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Bina İnşaat Harcı başlıklı mükerrer yedinci bölümünün İstisnalar başlıklı Ek 2’nci maddesinin (d) fıkrasında yer alan hükme göre “Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik tesisler” bina inşaat harcı istisnaları arasında yer almıştır.


3- Turizm işletme belgeli tesislerde, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim, harç istisnası bulunmaktadır; 


İhracatı arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve ihraç pazarlarını geliştirmek amacıyla ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasına ilişkin tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin sistemdir.
Mezkûr sistem kapsamında bahsi geçen istisnadan yararlanılabilmesi için Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi düzenlenmekte veya ilgili tebliğinde belirlenen işlemlerle sınırlı olarak bu işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtların ihracata ilişkin olduğunun tevsiki halinde belgesiz olarak yararlanılabilmektedir.
Bu sistemin mevzuatsal dayanaklarını “99/13812 sayılı İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar” ile “2008/6 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ” oluşturmaktadır.


 
4- Turizm işletme belgeli tesislerde, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK) Mevzuatı uyarınca sağlanan haklar bulunmaktadır; 


Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereği, alkollü içki satmak isteyen işletmelerin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan (TAPDK) satış belgesi almaları zorunludur. “4250 sayılı ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu “‘nun 9 uncu maddesi içeriğinde yer alan istisnai hüküm doğrultusunda Turizm İşletmesi Belgesi ile Turizm Yatırımı Belgesi ayrımı yapılmaksızın, Bakanlığımızdan Turizm Belgeli tesisler, mesafe şartı veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı aranmadan Turizm belgeleri ile alkollü içki satış izni alabilmektedirler.

5- Turizm işletme belgeli tesislerde, Bakanlıktan belgeli deniz turizmi tesislerine sağlanan hak ve kolaylıklar bulunmaktadır; 


Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Konaklama ve Deniz Turizmi Tesislerinin İhracatçı Sayılması İçin Sağlamaları Gereken Döviz Miktarına İlişkin Karar” ın yürürlüğe onulması hakkındaki 28/3/2016 tarihli ve 2016/8706 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci Maddesinde; “Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli asli fonksiyonu konaklama olan işletmeler ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli deniz turizmi tesislerinin ihracatçı sayılabilmeleri için yurt dışından 750.000 (yediyüzellibin) Amerikan Doları ve üzeri döviz miktarını sağlamaları gerekir. Bakanlar Kurulunca yeni bir miktar belirlenmedikçe mevcut miktar takip eden yıllar için de geçerlidir.” hükmü yer almış, bu kapsamda deniz turizmi tesislerinin de ihracatçı sayılmalarına yönelik düzenleme yapılmıştır.
08.04.2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/8715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile illerin bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörleri arasına “turizm yatırım veya turizm işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları” eklenmiştir.

WhatsApp.svg.webp
bottom of page