top of page
  • Yazarın fotoğrafıCesur Can

Basit Konaklama Turizm İşletme Belgeli Tesislerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Konaklama tesisleri arasında şüphesiz en avantajlı türe sahip olan işletme türü Basit Konaklama  Belgeli tesislerdir. 2022 yılında verilen ve sonraki tarihlerde verilmesi durdurulan bu belge ile işletmecilik yapan konaklama tesislerinin özenle üzerlerinde durması gereken hususlar vardır.  


Basit Konaklama Turizm İşletme Belgeli Tesislerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
Basit Konaklama Turizm İşletme Belgeli Tesislerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

           


Belgenin yükümlülüklerini yerine getirilmesi, evrak ve sertifikaların zamanın geçmemesi, belirlenen türün ve sınıfın dışında faaliyet gösterilmemesi gerekmektedir. Aksi halde ağır para cezaları ve belge iptaline giden bir süreçle karşılaşılabilir.


Müşteriye taahhüt edilen hizmetin verilmemesi veya eksik verilmesi halinde,

Konaklama tesislerinde, işletme tarafından taahhüt edilmesine rağmen müşterinin konaklatılmaması veya bu hizmetin yakın çevrede aynı konum, tür ve sınıfta bir işletmede verilmesinin sağlanmaması hallerinde hizmetin sağlanamadığı her bir oda için, Bakanlığa bilgi verilmeksizin yatırım veya işletmenin tümünün devredilmesi, kiraya veya işletmeciye verilmesi hallerinde,  İşletme sahibi veya sorumlusu ya da personelin kastı veya ihmali nedeniyle müşteriye karşı suç işlendiğinin yargı kararı ile tespiti halinde, Onaylı fiyat tarifelerinin üzerinde fiyat uygulanması halinde fazladan alınan ücret için, Usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen sertifika programları çerçevesinde sertifikaların alınmaması halinde, 7183 sayılı Kanun kapsamında turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin art arda üç beyanname döneminde Bakanlığa ibraz edilmemesi halinde, para cezaları uygulanır.


Turizm belgesinde belirtilen belge sahibinin ya da işletmecinin değişmesi halinde Bakanlıkça verilen sürede uygun evrakın sunulmaması veya bu bent kapsamında belge sahibi değişikliğinin uygun görülmesine rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,

Bakanlıkça verilen sürede işletme iznine esas belgenin gönderilmemesi, Belgelendirilmeye esas olan ilgili kurum veya kuruluştan alınan işletme iznine esas belgenin geçerliliğini yitirmesi veya iptal edilmesi, Yapılan denetim ya da sınıflandırma çalışması sonucunda niteliklerin önemli ölçüde kaybedilmiş olduğunun tespit edilmesi,

İşletme faaliyetine son verilmesi, Tesisin belgelendirildiği türdeki faaliyetine son verilerek belgelendirilebilecek türler dışında faaliyet gösterilmesi, Belge sahibinin belge iptalini talep etmesi, İşletmelerde, sertifika programları çerçevesinde usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen sertifikaların olmaması ve Bakanlıkça verilecek otuz günlük süre içerisinde sertifika alınmaması, Müşteriye taahhüt edilen hizmetin verilmemesi veya eksik verilmesi durumunda verilen para cezası uyarınca idari yaptırım uygulanmış işletmelerde aynı aksaklıkların devam etmesikapsamında eksiklik tespit edilmesi, halinde belge iptaline gidilir.

 

Basit Konaklama Belgeli tesislerin turizm belgelerinin iptal edilmesi durumunda yetkili idare tarafından bir ay içinde işyeri açma ve çalışma ruhsatları da iptal edilir.

 

 

 

10 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page